Mùa Thu chết Karaoke ONLY
Hang Pham Lv 15

Hang Pham

101
45
29
Mến tặng Bùi Anh Dũng! Cảm ơn bạn rất nhiều... Nhờ Dũng mà tớ lục ra được ca khúc rất hay này ❤️❤️❤️ Hát khó quớ

2.03 K

Bình luận (29)
Lv 12

Anh Dung Bui

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Hang Pham - 1 năm trước

Lv 15

Lộc Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Hang Pham - 1 năm trước

Lv 18

THIÊN ĐƯỜNG REMIX

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Hang Pham - 1 năm trước

Lv 17

Nhỏ Mùa Xuân

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Hang Pham - 1 năm trước

Lv 16

Dũng KyPot

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 29 bình luận

Liên quan