[KARAOKE] Nỡ Phụ Tình Em - Dương Hồng Loan
Hoàng Dung Lv 15

Hoàng Dung

38
26
7
Ngậm ngùi hai chữ biệt ly, nén lòng khép vội bờ mi tủi sầu...!!!

4.22 K

Bình luận (7)
Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung - 2 tháng trước

Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung - 2 tháng trước

Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung - 2 tháng trước

Lv 21

Phương Lê

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung - 2 tháng trước

Lv 21

Phương Lê

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan