KARAOKE | Tiếng Trống Paranưng - Beat Gốc | Tone Nữ
Bông Jolie Lv 15

Bông Jolie

474
270
121
Nghe những bài hát iu đương ẩm ương, nhớ thương sến súa nhìu toá sẽ khiến cho lòng đau, mề nhức, tim loạn nhịp đập "bồ bịch, bồ bịch".... nội tạng rối bời. Hum ni chuyển sang nghe tiếng trống Paranưng & đến với điệu múa Chăm để ngày mới thêm tưng bừng khí thế ^^

13.34 K

Bình luận (121)
Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 13

Diem Nguyen

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Diem Nguyen - 6 tháng trước

Lv 13

Phan Thủy

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 6 tháng trước

Lv 14

Sông Xanh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Sông Xanh - 6 tháng trước

Lv 14

Sông Xanh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 121 bình luận