KARAOKE | Tiếng Trống Paranưng - Beat Gốc | Tone Nữ
Bông Jolie Lv 15

Bông Jolie

426
232
114
Nghe những bài hát iu đương ẩm ương, nhớ thương sến súa nhìu toá sẽ khiến cho lòng đau, mề nhức, tim loạn nhịp đập "bồ bịch, bồ bịch".... nội tạng rối bời. Hum ni chuyển sang nghe tiếng trống Paranưng & đến với điệu múa Chăm để ngày mới thêm tưng bừng khí thế ^^

13.14 K

Bình luận (114)
Lv 12

CRAZY

Trả lời - 16 giờ trước

Lv 15

Bông Jolie - 14 giờ trước

Lv 13

Nguyễn Đệ

Trả lời - 16 giờ trước

Lv 15

Bông Jolie - 14 giờ trước

Lv 13

Nguyễn Đệ

Trả lời - 16 giờ trước

Lv 15

Bông Jolie - 14 giờ trước

Lv 13

Nguyễn Đệ

Trả lời - 16 giờ trước

Lv 15

Bông Jolie - 14 giờ trước

Lv 14

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 16 giờ trước

Lv 15

Bông Jolie - 14 giờ trước

Xem thêm bình luận 5 trên 114 bình luận