Hoa Bằng Lăng karaoke Jimmy Nguyễn YouTube
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

660
250
45
Em gửi bài anh iu nha. Em rất cảm động. Và rất vui. Cảm ơn anh đã tặng em ck em đã thích từ lâu ❤️ anh..!

23.82 K
Bình luận (45)
Lv 12

Kiều Hạnh

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 3 ngày trước

Lv 14

Nhị Nguyễn

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 3 ngày trước

Lv 11

The Minh Hoàng

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 3 ngày trước

Lv 11

Chung Lê

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 16 ngày trước

Lv 15

Nguỹên Thu Hồng

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 16 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 45 bình luận