Hoa Bằng Lăng karaoke Jimmy Nguyễn YouTube
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

737
335
55
Em gửi bài anh iu nha. Em rất cảm động. Và rất vui. Cảm ơn anh đã tặng em ck em đã thích từ lâu ❤️ anh..!

26.72 K

Bình luận (55)
Lv 8

Lập Lý

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 5

Kim Nguyen

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 12 ngày trước

Lv 10

Tôn Minh

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 10

Tôn Minh

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 12 ngày trước

Lv 13

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 20 ngày trước

Lv 13

Trầm Thị Tốt - 12 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 55 bình luận