Hoa Bằng Lăng karaoke Jimmy Nguyễn YouTube
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

799
362
67
Em gửi bài anh iu nha. Em rất cảm động. Và rất vui. Cảm ơn anh đã tặng em ck em đã thích từ lâu ❤️ anh..!

30.72 K

Bình luận (67)
Lv 15

Poppy buif

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Poppy buif

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Bình Phương

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Poppy buif

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 1 tháng trước

Lv 11

Mo Skalicka

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 67 bình luận