Thuyền Và Biển Karaoke || Tone Nữ - Nhạc Sống Thanh Ngân
Liên Bích Lv 15

Liên Bích

46
64
45
LBMEM TẶNG GD MIKAKARA MOT CK VỀ BIỂN VÀ LB MUỐN MẾN TẶNG MỘT BẠN CA RẤT NHIỆT TÌNH CỦA MÌNH LẦN ĐẦU TIÊN HÁT K ĐƯỢC HAY MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA

5.02 K

Bình luận (45)
Lv 10

NGOC LAN

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 10

NGOC LAN

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 10

NGOC LAN

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Liên Bích - 8 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Liên Bích - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 45 bình luận