Gửi Anh Xa Nhớ Karaoke - Bích Phương
Phạm Lương Lv 2

Phạm Lương

346
80
5
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

12
Bình luận (5)
Lv 1

Nguyễn Thông Minh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 2

Minh Phượng Minh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 11

Mắt To

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 1

Ñguyễn Bîển

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 5

Hạ Chí

Trả lời - 6 tháng trước