[Karaoke] LK Một Chuyến Xe Hoa & Vì Trong Nghịch Cảnh - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Đan Phượng Lv 13

Đan Phượng

Thao Tran Lv 14

Thao Tran

99
36
26
gữi bài bạn nhé ..rất vui đuọc gl với một giọng hát wa tuyệt vời

4.62 K

Bình luận (26)
Lv 13

Đan Phượng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Đan Phượng - 1 năm trước

Lv 21

HồngMai

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Thao Tran - 1 năm trước

Lv 21

HồngMai

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Thao Tran - 1 năm trước

Lv 19

Thanh Bằng Giáp

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Đan Phượng - 1 năm trước

Lv 19

Thanh Bằng Giáp

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 26 bình luận