[Karaoke] LK Một Chuyến Xe Hoa & Vì Trong Nghịch Cảnh - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Đan Phượng Lv 13

Đan Phượng

Thao Tran Lv 14

Thao Tran

97
36
26
gữi bài bạn nhé ..rất vui đuọc gl với một giọng hát wa tuyệt vời

4.62 K

Bình luận (26)
Lv 13

Đan Phượng

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Đan Phượng - 6 tháng trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Thao Tran - 6 tháng trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Thao Tran - 6 tháng trước

Lv 18

Thanh Bằng Giáp

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Đan Phượng - 6 tháng trước

Lv 18

Thanh Bằng Giáp

Trả lời - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 26 bình luận