Đoạn Buồn Đêm Mưa [Karaoke Sc beat]
Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

351
301
106
Để cho anh yêu em. Để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên... Nghe cảm động quá bx ❤️ uiii

14.81 K

Bình luận (106)
Lv 10

Ngọc Anh

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 19

Lê Hải - 18 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 19

Lê Hải - 27 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 19

Lê Hải - 27 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 27 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 106 bình luận