[KARAOKE] LK Rừng Lá Thấp, Biển Mặn - Lưu Ánh Loan & Đoàn Minh
Vì Ngọc Trai Lv 12

Vì Ngọc Trai

Tuyen Thi Lv 19

Tuyen Thi

225
75
31
Hát lần hai cho N ák... hát chung với người hát hay nó đuối lắm àh nha...

13.3 K

Bình luận (31)
Lv 21

THIÊN NGA

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Tuyen Thi - 5 tháng trước

Lv 21

THIÊN NGA

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Tuyen Thi - 5 tháng trước

Lv 14

Như Anh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Tuyen Thi - 5 tháng trước

Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Tuyen Thi - 5 tháng trước

Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Tuyen Thi - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận