HAPPY KARAOKE | CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM - TONE NAM | SONG CA | Gm
Thuy Thu Lv 12

Thuy Thu

Phuong Le Lv 18

Phuong Le

64
21
5
Đón Xuân sớm 2 giờ e nhé cảm ơn e nhiều nhé

600
Bình luận (5)
Lv 12

Nguyên Nhã

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 12

Thi Nguyen

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 14

Giang Phạm

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 14

Giang Phạm - 15 ngày trước

Lv 18

Phuong Le

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 12

Thuy Thu

Trả lời - 16 ngày trước