[Karaoke Beat] Ngày Về - Hoàng Giác (Đơn Ca)
LOAN Lv 9

LOAN

Chi Lv 13

Chi

26
18
4
Chị thân mến nghe tạm ạ! Dòng nhạc này chị hát rất tuyệt vời đó ạ ❤️

112

Bình luận (4)
Lv 13

Trung Tuấn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Chi - 1 năm trước

Lv 15

Han Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Chi - 1 năm trước

Lv 9

LOAN

Trả lời - 1 năm trước

Lv 9

LOAN

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Chi - 1 năm trước