[Karaoke Beat] Ngày Về - Hoàng Giác (Đơn Ca)
LOAN Lv 8

LOAN

Chi Lv 13

Chi

22
16
4
Chị thân mến nghe tạm ạ! Dòng nhạc này chị hát rất tuyệt vời đó ạ ❤️

112

Bình luận (4)
Lv 12

Trung Tuấn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Chi - 3 tháng trước

Lv 14

Han Nguyen

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Chi - 3 tháng trước

Lv 8

LOAN

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 8

LOAN

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Chi - 3 tháng trước