LK - Duyên Kiếp & Cỏ Úa - (Song Ca) KARAOKE
Út Tạo Lv 15

Út Tạo

Chi Nguyen Lv 12

Chi Nguyen

3
11
2
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

110

Bình luận (2)
Lv 15

Út Tạo

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 12

Chi Nguyen

Trả lời - 8 tháng trước