Mưa Lạnh Tàn Canh Karaoke - Hoàng Thục Linh (Full Beat)
Trâm BoBi Lv 14

Trâm BoBi

28
19
8
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

31 K

Bình luận (8)
Lv 11

Ngao Du

Trả lời - 6 giờ trước

Lv 14

Trâm BoBi - 6 giờ trước

Lv 12

Cuong Tran Huy

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 14

Trâm BoBi - 6 giờ trước

Lv 13

Huy Đường

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 14

Trâm BoBi - 4 ngày trước

Lv 13

Nguyen Cong

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 14

Trâm BoBi - 9 ngày trước

Lv 11

Ngao Du

Trả lời - 9 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận