Nhớ Về Em [Karaoke SC beat]
Cao Quan Lv 13

Cao Quan

Oanh Nguyễn Lv 14

Oanh Nguyễn

299
135
45
Lần đầu sc anh hát rất hay ak. Em chúc anh giao lưu vui vẻ!

496

Bình luận (45)
Lv 2

Bangtam Huynh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Mai Tuyết

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Vũ Tiếp

Trả lời - 2 năm trước

Lv 20

Phi Hồng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 10

my dung hcm

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 45 bình luận