Karaoke Nếu Ai Có Hỏi - Đạt Võ ft Kim Ryna ( SKY KARAOKE )
Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

494
145
12
Nếu ai có hỏi thì mình cứ nói đại đừng ngại nha bx, hihiiii...

20.4 K

Bình luận (12)
Lv 19

Gam Ngo

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Phuong Thao

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 8 tháng trước

Lv 14

❣️Ông Xã Yêu❣️

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 8 tháng trước

Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 8 tháng trước

Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 12 bình luận