Karaoke Chân trời Tím Song ca (Trần Thiện Thanh- Nguyễn Văn Hạnh)
Anh Toan Lv 15

Anh Toan

DẠ HOA Lv 13

DẠ HOA

18
13
6
Kẹo gửi nhá, hát theo chứ k biết bài ni

720

Bình luận (6)
Lv 13

Kiều Hạnh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

DẠ HOA - 1 tháng trước

Lv 14

Trang Le

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

DẠ HOA - 1 tháng trước

Lv 15

Khánh Vy Trần

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

DẠ HOA - 1 tháng trước

Lv 15

Anh Toan

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

DẠ HOA

Trả lời - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận