[KARAOKE] Đường Tím Bằng Lăng - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
☺️ Lv 19

☺️

Anh Nga Lv 19

Anh Nga

641
136
72
Ve ngân khúc hát sầu thương ... hoa giăng tím đường nhung nhớ ...!!!

30.61 K

Bình luận (72)
Lv 13

Phan Thủy

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Phan Thủy - 5 tháng trước

Lv 13

Phan Thủy

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Anh Nga - 5 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Anh Nga - 5 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Anh Nga - 5 tháng trước

Lv 12

Văn Dũng

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Anh Nga - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 72 bình luận