Karaoke vọng cổ TÌNH YÊU MÀU TÍM - Song ca [T/g Thùy Nsm Dương]
Thoai Nguyen Lv 10

Thoai Nguyen

Hạnh Nga Lv 20

Hạnh Nga

60
35
25
Tập hát vc với bạn nghe tạm thôi nhé.! Song ca chúc cả nhà yêu thương ngày mới luôn vvhpglvv.!❤️♻️❤️♻️❤️

2.6 K

Bình luận (25)
Lv 23

Tien Tien Tam

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Hạnh Nga - 1 tháng trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Hạnh Nga - 1 tháng trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Hạnh Nga - 1 tháng trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Hạnh Nga - 1 tháng trước

Lv 17

THIÊN TRƯỜNG BOLÊRO

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Hạnh Nga - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 25 bình luận