[Karaoke] Cứ Ngỡ Tình Phôi Phai (SC) - Huỳnh Nguyễn Công Bằng_Dương Hồng Loan (Beat HD)
Nguyễn Thanh Liêm Lv 11

Nguyễn Thanh Liêm

Hiển Linh Lv 14

Hiển Linh

54
31
17
Cứ Ngỡ Tình Phôi Pha Không Bao Giờ Gặp Lại Hii. HL sc gl với Anh Ck này nhé. Anh hát hay lắm.

1.4 K

Bình luận (17)
Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 11

Nguyễn Thanh Liêm - 8 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh - 8 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh - 8 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh - 8 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 17 bình luận