Xa Nhau Mùa Thu KARAOKE - Thanh Trúc | Tone Nữ | Asia Karaoke Beat Chuẩn
NamChi Viet Nguyen Lv 18

NamChi Viet Nguyen

AROMA Lv 19

AROMA

39
12
11
Tuấn gửi lại Nam Chi một ca khúc rất hay mà Tuấn mới biết. Thanks Nam Chi!

5.21 K

Bình luận (11)
Lv 15

Lộc Nguyễn

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 19

AROMA - 11 tháng trước

Lv 18

NamChi Viet Nguyen

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 18

Hoàng TamMao

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 18

Hoàng TamMao

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 18

NamChi Viet Nguyen - 11 tháng trước

Lv 18

Hoàng TamMao

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 18

NamChi Viet Nguyen - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 11 bình luận

Liên quan