Karaoke Một Đời Nhớ - Đạt Võ ft Kim Ryna ( Song Ca Beat Gốc )
ςɧύήɠ κίɱήɠύγέή Lv 22

ςɧύήɠ κίɱήɠύγέή

⭐️Elvis⭐️ Lv 21

⭐️Elvis⭐️

22
23
5
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

8.8 K

Bình luận (5)
Lv 14

Hoà Trần

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hoà Trần - 1 năm trước

Lv 14

Hoà Trần

Trả lời - 1 năm trước

Lv 22

ςɧύήɠ κίɱήɠύγέή

Trả lời - 1 năm trước

Lv 21

⭐️Elvis⭐️ - 1 năm trước

Lv 19

Tuyet ❤️Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Merida Ngọc Gia Bảo

Trả lời - 1 năm trước