KARAOKE THƯƠNG CON CHỐT SANG SÔNG-TỐ MY, XUÂN HÒA
Bách Lý Băng Lv 16

Bách Lý Băng

Thanh Bằng Giáp Lv 18

Thanh Bằng Giáp

100
71
77
Chốt mờ qua sông là khổ lắm nà.

12.6 K

Bình luận (77)
Lv 20

Cao Dong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Lam Trinh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Lam Trinh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Ngọc Sang

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 1 tháng trước

Lv 14

Sk Thị Nở

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 77 bình luận