KARAOKE THƯƠNG CON CHỐT SANG SÔNG-TỐ MY, XUÂN HÒA
Bách Lý Băng Lv 17

Bách Lý Băng

Thanh Bằng Giáp Lv 19

Thanh Bằng Giáp

103
71
77
Chốt mờ qua sông là khổ lắm nà.

12.6 K

Bình luận (77)
Lv 20

Cao Dong

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Lam Trinh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Lam Trinh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Ngọc Sang

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng - 9 tháng trước

Lv 15

Sk Thị Nở

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 77 bình luận