[karaoke] Như Quỳnh & Trường Vũ - LK Sao Chưa Thấy Anh Về & Nén Hương Yêu (Duy Khánh)
Như Anh Lv 14

Như Anh

G Lv 18

G

498
242
86
Lk Sao Chưa Thấy Anh Về, Nén Hương Yêu - G ft NA

19.94 K

Bình luận (86)
Lv 16

Sươngsa

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 14

Như Anh - 8 ngày trước

Lv 16

Sươngsa

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 14

Như Anh - 8 ngày trước

Lv 12

Yên Trần

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 14

Như Anh - 14 ngày trước

Lv 12

Yên Trần

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 14

Như Anh - 14 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Hồng

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 14

Như Anh - 15 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 86 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan