Giờ Xa Lắm Rồi [Karaoke Sc Beat]
Đức Vĩnh Tb Lv 13

Đức Vĩnh Tb

Thuý Liễu Lv 13

Thuý Liễu

64
33
25
Nhận bài cs ơi!!!

2 K

Bình luận (25)
Lv 11

Nguyễn Thu

Trả lời - 10 giờ trước

Lv 10

Hằng Vũ

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 13

Thuý Liễu - 1 ngày trước

Lv 10

Hằng Vũ

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 13

Thuý Liễu - 1 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 13

Thuý Liễu - 5 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 5 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 25 bình luận