KARAOKE - Chuyện Hẹn Hò - Beat Nhật Trường
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

57
28
9
Bài hát này gửi tặng tình iu...

3.52 K

Bình luận (9)
Lv 11

Hoa Huynhngoc

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 3

Heou Nguyen

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 5 tháng trước

Lv 13

Thũy Peony

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận