KARAOKE - Chuyện Hẹn Hò - Beat Nhật Trường
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

47
16
8
Bài hát này gửi tặng tình iu...

3.52 K
Bình luận (8)
Lv 2

Heou Nguyen

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 19

Lê Hải - 6 ngày trước

Lv 13

Thũy Peony

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 1 năm trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận