[♪] Tình Về Nơi Đâu (Karaoke) - Thanh Bùi, Tata Young [♫]
Kathy Ngọc Hồ Lv 16

Kathy Ngọc Hồ

Lâm Phong Lv 15

Lâm Phong

29
18
2
Anh gởi bài em nè. Sorry em vì anh gởi bài trễ. Mới nghe và học là trả luon em nghe tạm nha :)

20 K

Bình luận (2)
Lv 12

Anh Nguyễn

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 15

Lâm Phong - 11 ngày trước

Lv 16

Kathy Ngọc Hồ

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 15

Lâm Phong - 11 ngày trước