Bông Hồng Cài Áo (Karaoke Beat) - Tone Nữ
Tra My Ho Lv 14

Tra My Ho

37
13
5
TG: Phạm Thế Mỹ - Thích Nhất Hạnh. Nhân mùa Vu Lan mến tặng những ai diễm phúc được cài hoa hồng đỏ thắm trên ngực áo và xin được chia sẻ với những ai cài hoa hồng trắng!! Biết ơn Cha Mẹ đã cho ta hình hài này!!!

2.6 K

Bình luận (5)
Lv 16

Quyên Tran

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Quyên Tran

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Quyên Tran

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Tra My Ho - 8 tháng trước

Lv 16

Quyên Tran

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Dr. Thanh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Tra My Ho - 9 tháng trước