Cơn mưa hạ Karaoke Tone Nữ
Han Nguyen Lv 14

Han Nguyen

Nhỏ Mùa Xuân Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân

230
181
106
Em học hát bài này theo chị Hân nè hiii

18.29 K

Bình luận (106)
Lv 13

Ninh Nguyen

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 14

Han Nguyen - 2 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Hua Thi Duong

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Han Nguyen - 2 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Han Nguyen - 2 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 106 bình luận