KARAOKE | Có Lúc | Phạm Hoài Nam | Quốc Bảo
AROMA Lv 19

AROMA

27
15
12
Tuy không còn nhau đi nữa...thì xin giữ tim ngọt ngào.

13.8 K

Bình luận (12)
Lv 13

Ai Thuy Dinh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 19

AROMA - 7 tháng trước

Lv 17

Italia Nguyen

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Italia Nguyen - 7 tháng trước

Lv 16

Lily Lilyan

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 16

Lily Lilyan - 7 tháng trước

Lv 16

Quyên Tran

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

AROMA - 7 tháng trước

Lv 16

Quyên Tran

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 12 bình luận