[Karaoke - Beat Gốc] LK Tàu Đêm Năm Cũ & Nửa Đêm Ngoài Phố - Phương Anh ft. Phương Ý
Ha Phuong Lv 22

Ha Phuong

Mỹ Quí Lv 14

Mỹ Quí

133
71
49
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

3.9 K

Bình luận (49)
Lv 22

Ha Phuong

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Hongchau Dinh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Mỹ Quí - 8 tháng trước

Lv 15

Hongchau Dinh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 22

Ha Phuong - 7 tháng trước

Lv 15

Hongchau Dinh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Mỹ Quí - 8 tháng trước

Lv 5

Thuan Hoang

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 49 bình luận