KaraOke thể điệu Lý Trăng Soi: TÌNH MẸ - Viết lời: Triệu Vy
HOA TÂM Lv 13

HOA TÂM

682
290
69
❤️❤️ Tình Mẹ ❤️❤️ Mẹ Mãi Là Trăng Soi Sáng Cho Con ❤️❤️ Cảm Động Quá Đi ❤️❤️ HuHu ❤️❤️

10.69 K

Bình luận (69)
Lv 10

Miền Tây

Trả lời - 2 giờ trước

Lv 12

Diem Nguyen

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 12

Diem Nguyen - 12 giờ trước

Lv 8

Lan Happily

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 13

HOA TÂM - 16 giờ trước

Lv 13

Cô Nhung

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 13

Trầm Thị Tốt - 1 ngày trước

Lv 11

Tran Thảo

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 13

HOA TÂM - 2 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 69 bình luận