[Karaoke] Quân Vương Và Thiếp - Kim Tử Long ft Tài Linh - By Khang Nguyen
Bá Luu Lv 14

Bá Luu

Ngọc Thủy Lv 17

Ngọc Thủy

271
175
31
✨gửi Quân Vương nhé✍️ 玉水 tamamizu

14.94 K

Bình luận (31)
Lv 12

Mai Tuyết

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 12

.

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 11

Nguyễn Thu

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 10

My Huynh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 11

Khanh Bui

Trả lời - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận