[Karaoke] Quân Vương Và Thiếp - Kim Tử Long ft Tài Linh - By Khang Nguyen
Bá Luu Lv 14

Bá Luu

Ngọc Thủy Lv 17

Ngọc Thủy

254
166
29
✨gửi Quân Vương nhé✍️ 玉水 tamamizu

14.94 K

Bình luận (29)
Lv 10

Nguyễn Thu

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 8

My Huynh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 10

Khanh Bui

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 1 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 29 bình luận