[Karaoke - Beat Gốc] Gác Nhỏ Đêm Xuân - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
sonca Lv 17

sonca

Vũ Tiếp Lv 13

Vũ Tiếp

263
125
93
Vũ Tiếp & Sơn Ca ( rất vui gặp lại Em )

5.41 K

Bình luận (93)
Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Vũ Tiếp - 1 năm trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Vũ Tiếp - 1 năm trước

Lv 17

Thu Hằng Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Vũ Tiếp - 1 năm trước

Lv 15

Nguyễn Luyến

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Vũ Tiếp - 1 năm trước

Lv 14

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Vũ Tiếp - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 93 bình luận