Karaoke Nếu Ai Có Hỏi - Đạt Võ ft Kim Ryna ( SKY KARAOKE )
 ᴅιễм ʟê༗ Lv 17

ᴅιễм ʟê༗

Oanh Nguyen Lv 12

Oanh Nguyen

140
40
5
Diễm hát Ck nầy hay quá đi !

1.41 K

Bình luận (5)
Lv 11

Hong Linh Luu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

♦️Biển Đắng ♦️

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Nhã Trân

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Nhã Trân - 1 năm trước

Lv 15

Hien Luong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Oanh Nguyen - 1 năm trước

Lv 12

Oanh Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

ᴅιễм ʟê༗ - 1 năm trước