KARAOKE--BẢN TÌNH CUỐI (SONG CA) DUY NHAT
Đức Thắng Lv 8

Đức Thắng

Thang Hiến Lv 15

Thang Hiến

235
126
215
Gửi bạn mến nhé nhạc này mình k hét Bh b tc nghe tạm nha ??

28.16 K

Bình luận (215)
Lv 12

Tram Thi Tot 2

Trả lời - 21 giờ trước

Lv 12

Tram Thi Tot 2 - 16 giờ trước

Lv 9

My Nga Tran

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 15

Thang Hiến - 5 ngày trước

Lv 11

Truong Hao

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 15

Thang Hiến - 5 ngày trước

Lv 11

Vy sửa xe

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 15

Thang Hiến - 10 ngày trước

Lv 11

Vy sửa xe

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 15

Thang Hiến - 10 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 215 bình luận