[KARAOKE] Chiều Bên Đồi Sim - Hồng Phượng ft Huỳnh Thật
Minh Nguyen Lv 15

Minh Nguyen

Mai Phượng Lv 16

Mai Phượng

2185
849
221
Chết cười với anh2 nguoi ta đang hat anh thoại nghe kg nhịn đuoc cười hư bai mây lần mới tạm ổn❤️✍️anh hat nghe dat dào tinh cam hay qua troi✍️❤️

90.9 K

Bình luận (221)
Lv 12

Cuong Tran Huy

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng - 4 tháng trước

Lv 6

Minh Truyền

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 6

Minh Truyền - 4 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 13

Hua Thi Duong

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 2

Ngọc Lan

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 221 bình luận