Karaoke] Đừng Xa Em Đêm Nay (remix) Lương Gia Huy NewTitan Karaoke HD Online
Sơn Vũ Nguyễn Lv 18

Sơn Vũ Nguyễn

402
178
221
Em mang tấm thân gầy gò với hơi tàn sức kiệt lên kinh tìm hy vọng làm siêu nhân ( lộn ) siêu sao!

432.43 K

Bình luận (221)
Lv 12

Phùng Lai

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 20

Gam Ngo

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 16

Anh Khoa

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 20

Đan Anh

Trả lời - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 221 bình luận