Karaoke Tình Rơi - Giọng nam (Trần Thái Hòa) - (Hồ Đăng Long)
Jordan Do Lv 16

Jordan Do

70
51
20
Tình ta rơi như chiêc lá treo trên vực, Ta vẫn yêu người dù biết ..... Ta vẫn yêu người, yêu chất ngất tâm hồn.

2.61 K

Bình luận (20)
Lv 14

Phan Thủy

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Jordan Do - 8 tháng trước

Lv 11

Thu Tam

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Jordan Do - 8 tháng trước

Lv 14

Hồng Phú

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Jordan Do - 8 tháng trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Jordan Do - 8 tháng trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 20 bình luận