VỀ DƯỚI MÁI NHÀ - Karaoke - NHẠN TRẮNG - BIỂN XANH
BIỂN XANH Lv 16

BIỂN XANH

21
20
31
Ui trùi ui ! Tone đã cao đã vậy k quen hét có lời bè , BX bị lạc giọng trật nhạc phải hét lại lần 2 mệt chết đi đc , dừng nghỉ nằm thở ôxi thui ! Kkkkkkkkkkkkk

12.2 K

Bình luận (31)
Lv 16

BIỂN XANH

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 13

Bình Phương

Trả lời - 24 ngày trước

Lv 16

BIỂN XANH

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 12

Khánh Chi

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 12

Khánh Chi

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 12

Khánh Chi - 26 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan