[KARAOKE] Đừng Hỏi Em - Mỹ Tâm [Beat Chuẩn]
Huyền Thắm Lv 5

Huyền Thắm

168
64
3
Thánh ko thuộc nhạc

12
Bình luận (3)
Lv 2

Đặng Thuỳ Linh

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 7

Nguyễn Hang

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 1

Chila Nguyen

Trả lời - 8 ngày trước