[Karaoke] XIN TRẢ LẠI THỜI GIAN - Thanh Sơn (Song ca)
Nguyễn Lan Anh Lv 18

Nguyễn Lan Anh

Sam Sam Sam Lv 16

Sam Sam Sam

447
311
52
Ôm kỷ niệm chẳng nửa lời thở than... Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian...

61.02 K
Bình luận (52)
Lv 11

Mai Huệ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Sam Sam Sam - 6 tháng trước

Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Sam Sam Sam - 6 tháng trước

Lv 10

Trần quang thái

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Sam Sam Sam - 9 tháng trước

Lv 13

Đặng Bá Thành

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 16

Sam Sam Sam - 9 tháng trước

Lv 11

Xuan Mai

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 16

Sam Sam Sam - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 52 bình luận