[ KARAOKE - Beat Gốc ] Xin Em đừng khóc Vu quy | Beat Dũng Sến| Dễ nghe - Dễ hát
Hải Phạm Lv 16

Hải Phạm

441
289
213
Ca khúc này không đủ điều kiện để tham gia sự kiện Cảm ơn các anh chị và các bạn đã nghe qua ca khúc và khen tặng Xin chân thành cảm ơn ❤❤

76.37 K

Bình luận (213)
Lv 12

Hanh Lu

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 11

Đỗ Thị Sơn

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Hải Phạm - 9 tháng trước

Lv 15

Thu Trần

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Hải Phạm - 9 tháng trước

Lv 13

CRAZY

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Hải Phạm - 9 tháng trước

Lv 8

Nguyễn Ngọc

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Hải Phạm - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 213 bình luận