karaoke - Niệm Phật nhiếp tâm - Nam Mô A Di Đà Phật
Victoria Lê Lv 21

Victoria Lê

Việt Dũng Lv 18

Việt Dũng

29
29
16
Ngày mới Niệm Phật nhiếp tâm với Phúc Duyệt❤️ xong thấy tâm hồn thật thoải mái.Cảm ơn Phúc Vi,Phúc Duyệt❤️ đã đưa Đức Ngộ đến với Phật,hướng tới những điều tốt đẹp nha.Chúc Phúc Vi,Phúc Duyệt❤️ cùng mọi người một cuộc sống bình an,hạnh phúc.

42.4 K

Bình luận (16)
Lv 6

Hong Hoa

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 6

Hong Hoa - 10 tháng trước

Lv 17

Thắng Mai

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 21

Victoria Lê

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 20

Phúc Diễm

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 20

Phúc Diễm

Trả lời - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 16 bình luận