Karaoke Mơ hoa (tone nữ) - DMC
Dung Lê Lv 15

Dung Lê

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

835
502
95
Chất giọng đã khàn thì hát hoài vẫn k trong được. hát lại nữa rồi c gái ơi hjhj

21.83 K

Bình luận (95)
Lv 12

Lan Kim

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 12

Lan Kim

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 12

Lan Kim

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 5

Lưu An

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 17 ngày trước

Lv 12

Hoa lan

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 17 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 95 bình luận

Liên quan

    
Lv 18

Phi Hồng Vip 3 Dung Lê Vip 3 đã hát 29 ngày trước

117
77
58
Lv 14

Cô Nhung Vip 1 Dung Lê Vip 3 đã hát 27 ngày trước

64
35
22