Karaoke Mơ hoa (tone nữ) - DMC
Dung Lê Lv 15

Dung Lê

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

850
504
95
Chất giọng đã khàn thì hát hoài vẫn k trong được. hát lại nữa rồi c gái ơi hjhj

21.83 K

Bình luận (95)
Lv 13

Diệu Tâm

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 13

Diệu Tâm

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 13

Diệu Tâm

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 9

Lưu An

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 4 tháng trước

Lv 12

Hoa Lan

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 95 bình luận

Liên quan

    
Lv 18

Phi Hồng Vip 3 Dung Lê Vip 3 đã hát 4 tháng trước

120
77
58
Lv 14

Cô Nhung Vip 1 Dung Lê Vip 3 đã hát 4 tháng trước

67
36
22