[Karaoke] - Vết Thương Trong Em - Mi Jun (Beat - Gốc).
83
75
45
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

10.81 K

Bình luận (45)
Lv 15

hong hoa

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

❣️⚡️MÂY⚡️❣️ - 7 tháng trước

Lv 14

Nam Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

❣️⚡️MÂY⚡️❣️ - 1 năm trước

Lv 14

Lam Trinh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

❣️⚡️MÂY⚡️❣️ - 1 năm trước

Lv 14

Muoi Ma

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

❣️⚡️MÂY⚡️❣️ - 1 năm trước

Lv 16

Sỏi Đá

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 45 bình luận