Say Tình - Đàm Vĩnh Hưng Karaoke Beat CHUẨN 2018
Thái Vũ Khang Lv 13

Thái Vũ Khang

Mi Le Lv 15

Mi Le

2010
270
74
Mình say nhau❤️

25.4 K

Bình luận (74)
Lv 12

Thủy Phan

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Thủy Phan

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Liên Bích

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

Xoá Ký Ức

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 74 bình luận