Karaoke Gửi về quan họ - Hoài Nam Karaoke HD
Lê Na Lv 16

Lê Na

208
224
60
Gửi về quan họ. Bài hát rất Vui..le Na gửi đến khán giả mykara . cùng nghe tuy hát k hay . nhưng vui là chính moi người lướt qua nem đá cho Lê Na nhé ?????️e

1.03 M

Bình luận (60)
Lv 13

Tình yêu pha lê

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 10

Nguyễn Duy Thao

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Thao Tran

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Thao Tran

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Thao Tran

Trả lời - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 60 bình luận