[Karaoke] Dấu tình sầu I Beat Bằng Kiều (Đã hạ 1 tone so với bản gốc)
Mr. Tèo Lv 13

Mr. Tèo

Bông Jolie Lv 15

Bông Jolie

115
100
36
Đấy! Trớ trêu thay là chạ bít rì về nhao cũng song phi cùng thổn thức ôm quả DẤU TÌNH SẦU to đại tướng. Chạ bít muội hát có hợp khẩu vị vứi thính giác cụa Tèo huynh hông nhưng cứ được huynh làm beat nhanh như tia chớp là ngũ phủ lục tạng cụa muội cứ rung rinh trong cái liềm thung thướng lắm lắm dzồi. :)))

10.81 K

Bình luận (36)
Lv 11

Yến Nhi

Trả lời - 10 giờ trước

Lv 18

AROMA

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie - 3 ngày trước

Lv 16

Linh Graham

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 13

Mr. Tèo - 3 ngày trước

Lv 17

Sơn Ca

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 17

Sơn Ca

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 17

Sơn Ca - 6 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 36 bình luận