[Karaoke] Dấu tình sầu I Beat Bằng Kiều (Đã hạ 1 tone so với bản gốc)
Mr. Tèo Lv 16

Mr. Tèo

Bông Jolie Lv 15

Bông Jolie

164
124
40
Đấy! Trớ trêu thay là chạ bít rì về nhao cũng song phi cùng thổn thức ôm quả DẤU TÌNH SẦU to đại tướng. Chạ bít muội hát có hợp khẩu vị vứi thính giác cụa Tèo huynh hông nhưng cứ được huynh làm beat nhanh như tia chớp là ngũ phủ lục tạng cụa muội cứ rung rinh trong cái liềm thung thướng lắm lắm dzồi. :)))

14.01 K

Bình luận (40)
Lv 14

Hồng Phú

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie - 23 ngày trước

Lv 16

Mr. Tèo

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 16

Mr. Tèo - 23 ngày trước

Lv 11

Ho Huong Que

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 11

Lien Vu

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 7 tháng trước

Lv 12

Yến Nhi

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Yến Nhi - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 40 bình luận