Karaoke Biển Nhớ - Song Ca | TAS BEAT
 KIWI Lv 17

KIWI

664
514
266
NGÀY MAI EM ĐI ....BIỂN NHỚ TÊN EM GỌI VỀ !!!

150.2 K

Bình luận (266)
Lv 12

Võ Yến Ngọc

Trả lời - 2 giờ trước

Lv 17

Đào Trần

Trả lời - 3 giờ trước

Lv 17

Đào Trần

Trả lời - 3 giờ trước

Lv 17

Đào Trần

Trả lời - 3 giờ trước

Lv 17

Đào Trần

Trả lời - 3 giờ trước

Xem thêm bình luận 5 trên 266 bình luận

Liên quan

    
Lv 12

Kiều Khanh Hung Guitar Vip 3 đã hát 3 ngày trước

101
40
11
Lv 13

Randy Vip 1 Cindy Vip 1 đã hát 5 ngày trước

66
120
7
Lv 16

☘️DC☘️ Vip 3 Hung Guitar Vip 3 đã hát 13 ngày trước

54
37
20