Bài không tên cuối cùng ( Beat Nữ ) Karaoke ONLY
Ngan Kim Lv 19

Ngan Kim

Thành Đỗ Lv 19

Thành Đỗ

111
74
28
Biết bao lần em đã hứa,hứa cho nhiều rồi lại quên...Anh biết tin ai bây giờ..❤️❤️bài ko tên cuối cùng,Thành Đỗ & Ngân Kim

86.22 K

Bình luận (28)
Lv 6

Huỳnh Hà

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 6

Huỳnh Hà

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 7

Nguyễn Thị Bé Ty

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Thành Đỗ

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 18

Hoa Trần

Trả lời - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 28 bình luận